Eilen Raumalla järjestettiin avoin ”Robotiikka hyvinvoinnin edistäjänä” -demotapahtuma. Aihepiiri koskettaa läheltä meitäkin, onhan meillä robotiikkaa ja älyä hyväksikäyttävä tuotesarja NEROHEALTH.

Tilaisuudesta päällimmäisenä ja vahvimpana viestinä välittyi se, että robotikka ei ole pelkästään tulevaisuutta vaan jo tätä päivää. Hoito- ja hoivapuolella pitää vaan rohkeammin hypätä kehityksen kelkkaan mukaan ja ottaa käyttöön jo hyväksi todettuja apuja tältä saralta. Tilaisuudessa Niina Holappa Prizztechiltä ja Minna Laine Meditas Oy:stä esittelivät yleisölle lukuisia erilaisia kokeilujaksoja ja tutkimuksia, joissa robotiikalla ja tekoälyllä on saatu mahtavia tuloksia aikaan. Sen lisäksi, että robotiikalla voidaan lisätä hyvinvointia, nopeuttaa kuntoutumista ja muutoin vaikuttaa potilaan elämään positiivisesti, meitä VMP-interiorilaisia kiinnostaa myös se, miten uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan vaikuttaa hoitotyön ammattilaisten työajan jakaantumiseen ja työtaakan vähentämiseen. Meidän ratkaisumme tähtäävät siihen, että hoitajilta säästyy turhia askeleita ja aikaa jää enemmän varsinaiseen hoivatyöhön ja potilaan kohtaamiseen, eli juuri siihen mihin hoitajaa eniten tarvitaan. Lisäksi omissa kehitystöissämme on keskiössä lääkitysturvallisuus ja potilasturvallisuus.

Tulevaisuus asettaa siis paineita uusien teknologioiden käyttöönotolle yhä enemmän. Skenaariossa on vääjäämättä uhka hoitajapulasta ja ikääntyvästä väestöstä. Aihe on selkeästi parhaillaan hyvin ajankohtainen ja kiinnostava, eilen tilaisuudessa oli ns. ”tupa täynnä”. Mieleenpainuvaa oli, että kysyttäessä kuinka moni oli jo ennen eilistä tapahtumaa kohdannut robotin tai ollut robotin kanssa tekemisissä, melkein kaikki kädet nousivat ylös. Robotit ovat siis jo vahvasti monen arjessakin mukana, tavalla tai toisella.

Kuvat: Oma mobiilirobottimme ja älyhoitovaunumme esiteltiin eilen ”screenillä”.  VMP-intriorin NEROBOT ei toistaiseksi puhele, mutta paikalla ollut humanoidirobotti Zora sensijaan kertoili eilen kuulijakunnalle  sujuvasti mm. raumalaisesta pystökaffeperinteestä ja taittui Zoralta ihan oikea rauman giälkin.

Tähänhän sopii vielä liittää ote valtioneuvoston periaatepäätöksestä älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta:

”Periaatepäätöksen tavoitteet

Visiona vuoteen 2020 on älykkään robotiikan ja automaation käytön huomattava lisääntyminen kaikilla toimialoilla, etenkin teollisuudessa, tieto- ja palvelutyössä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Älykästä robotiikkaa ja automaatiota sekä niiden tutkimusta kehitetään moniammatillisesti ja tietoturvallisesti. Suomessa otetaan käyttöön uusia älykästä robotiikkaa ja automaatiota sekä keinoälyä hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Suomessa syntyy robotiikkaan ja automaatioon liittyviä uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita. Älykkään robotiikan ja automaation merkitys osana digitalisaatiota ymmärretään ja hyväksytään laajasti yhteiskunnassa.

Visiona vuoteen 2025 on älykästä robotiikkaa ja automaatiota valmistava, kehittävä ja laajasti hyödyntävä Suomi, jossa monia suuria yhteiskunnallisia haasteita, kuten terveydenhuollon palveluiden tarjoaminen, julkishallinnon tietotyön tehostaminen ja liikenteen järjestäminen, on ratkaistu nykyistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin. Suomalaisia keinoälyyn, älykkääseen robotiikkaan ja automaatioon liittyviä tuotteita, järjestelmiä ja palveluja hyödynnetään maailmanlaajuisesti, ja suomalaiselle osaamiselle on paljon kysyntää. Suomi on tehnyt merkittävän kilpailukykyloikan älykkään robotiikan ja automaation avulla.”

Ota yhteyttä >

Miten voimme olla avuksi?

Ota yhteyttä. Me autamme!

Toimisto & asiakaspalvelu:
p. 02 824 1000
asiakaspalvelu@vmp-interior.fi